جرعه وصال

支持系统
OS X 10.10
价格
0
下载次数
53
官方网站
این اپلیکیشن شامل کلمات قصار معرفتی آیت الله محمد تقی بهجت (ره) می باشد که تماما برگرفته از آیات و روایات و یا تجربه های سلوکی است امکان مشاهده نکته روز به صورت ویجت از ویژگی های این اپلیکیشن است