جرعه وصال

⌘当前价格: 0
⌘支持系统: OS X 10.10
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 44

این اپلیکیشن شامل کلمات قصار معرفتی آیت الله محمد تقی بهجت (ره) می باشد که تماما برگرفته از آیات و روایات و یا تجربه های سلوکی است امکان مشاهده نکته روز به صورت ویجت از ویژگی های این اپلیکیشن است
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道