BokProffs

⌘当前价格: 618
⌘支持系统: OS X 10.6.6
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 62

Bokföring proffs är ett avancerat redovisningsprogram för revisorer och för den som vill ha ett bokföringsprogram som kan det mesta. Bokföring proffs innehåller: * Verifikatregistrering med resultatenheter, simuleringsverifikat och 20 verifikatserier. * Kontoplan Bas 96 t.o.m. Bas2018 K2/K3och K1 (Förenklad). * Anläggningsregister med inventariehantering som gör planmässiga avskrivningar * Automatisk verifikatgenerering vid inventarieavskrivning. * Resultatenheter i 7 olika nivåer och resultatgrupper * Rapporter på kombinatoriska resultatenheter * Simuleringsverifikat (Bokslutsverifikat) * Budgethantering även på resultatenhetsnivå * Konteringsmallar för enklare montering * Automatmonteringar * Valutahantering vid skapande av rapporter. * Hanterar flera år i samma företagsfil, dvs ingen import/export vid årsskifte. * Kan exportera underlag för skatteprogram * Moms/Skatte deklaration ändras enkelt via en meny på kontokortet * Balans/Resultat rapport ändras enkelt via en meny på kontokortet * Läser och skriver SIE-filer. * Kan skapa företagsfiler direkt från SIE-fil. * Kan exportera/importera enligt filformaten SIE1 och SIE4 vilket gör det möjligt att skicka vidare information till revisorns skatte-, revisions- eller bokföringsprogram oavsett om revisorn har Mac eller PC. * Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. * Inkomstdeklaration NE för enskilda näringsidkare. * Inkomstdeklarationer – Skapar SRU-filer för Skatteverket.
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道