Bulgarian English dictionary

支持系统
OS X 10.10
价格
18
下载次数
94
官方网站
This is English - Bulgarian dictionary. The dictionary works offline, search is very fast, and the application has online social features. Dictionary database will be downloaded when you run the application the first time. To get the access to online features you will have to signup. Be social! Application features: - Favorites. - History. - Various settings like color themes. - Text to speech. - Commenting. - Adding a new article to sandbox. Users will vote for your article. Upvoted article will get to the main database. Това е Английско - Български и Българско - Английски речник. За работата на речника не е необходима връзка с интернет, търсенето е много бързо, но приложението включва социални възможности, които изискват връзка с интернет. Речниковата база данни може да бъде изтеглена, когато стартирате приложението за първи път. За да имате достъп до онлайн възможностите, ще трябва да се регистрирате. Бъдете социални! Възможности на приложението: - Списък с отметки. - История на предишните търсения. - Разнообразни настройки като цветови теми и др. - Текст към говор. - Възможност за коментиране за целия речник, за всяка дума, всеки потребител и др. - Добавяне на нова статия в пясъчника. Потребителите ще могат да гласуват за Вашата статия. Получилите подкрепа статии ще бъдат добавени в основната база данни. - Потребителски права и привилегии, базирани на кармата на потребителя.