Bulgarian German dictionary

⌘当前价格: 68
⌘支持系统: OS X 10.10
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 26

This is Bulgarian - German dictionary. The dictionary works offline, search is very fast, and the application has online social features. Dictionary database will be downloaded when you run the application the first time. To get the access to online features you will have to signup. Be social! Application features: - Favorites. - History. - Various settings like color themes. - Text to speech. - Commenting. - Adding a new article to sandbox. Users will vote for your article. Upvoted article will get to the main database. Това е Българско - Немски и Немско - Български речник. За работата на речника не е необходима връзка с интернет, търсенето е много бързо, но приложението включва социални възможности, които изискват връзка с интернет. Речниковата база данни може да бъде изтеглена, когато стартирате приложението за първи път. За да имате достъп до онлайн възможностите, ще трябва да се регистрирате. Бъдете социални! Възможности на приложението: - Списък с отметки. - История на предишните търсения. - Разнообразни настройки като цветови теми и др. - Текст към говор. - Възможност за коментиране за целия речник, за всяка дума, всеки потребител и др. - Добавяне на нова статия в пясъчника. Потребителите ще могат да гласуват за Вашата статия. Получилите подкрепа статии ще бъдат добавени в основната база данни. - Потребителски права и привилегии, базирани на кармата на потребителя.
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道