DigiDoc3 Client

支持系统
OS X 10.11
价格
0
下载次数
42
官方网站
DigiDoc3 Client is a part of Estonian national ID-card software developed by Sertifitseerimiskeskus on behalf of governmental institution - Estonian Information System’s Authority. DigiDoc3 Client is a program that can be used to sign digitally with ID-card and Mobile-ID, check the validity of digital signatures and open and save documents inside the signature container. Digitally signed containers are files with .bdoc or .ddoc extensions. EST: DigiDoc3 klient on osa ID-tarkvara paketist, mis on arendatud Sertifitseerimiskeskuse poolt riiklikul tellimusel Riigi Infosüsteemi Ametilt. DigiDoc3 klient on programm, millega saad anda oma arvutis olevatele dokumentidele ID-kaardi ja Mobiil-ID digitaalallkirju, kontrollida digitaalallkirjade kehtivust ning avada ja salvestada allkirjastatud konteineris sisalduvaid dokumente. Digiallkirjastatud failid on laiendiga .bdoc või .ddoc. DigiDoc3 krüpto on programm, millega saad andmeid salastada (krüpteerida) ja salastatud andmeid muuta uuesti kõigile loetavaks (dekrüpteerida). Salastamine ehk krüpteerimine võimaldab kaitsta lühiajaliselt tundlikku infot teiste inimeste eest. Krüpteerimiseks kasutatakse ID-kaardi isikutuvastamise sertifikaati. Salastatud failid on laiendiga .cdoc.