FakturaLight Magazyn

支持系统
OS X 10.10.0
价格
0
下载次数
35
官方网站
FakturaLight MAGAZYN to nowoczesny program do wystawiania dokumentów sprzedażowych oraz prowadzenia prostej ewidencji magazynowej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz dobrze zaprojektowanej bazie danych korzystanie z aplikacji jest przyjemne i szybkie. Najważniejsze cechy programu: - Obsługa wszystkich podstawowych dokumentów sprzedaży: faktura VAT, Proforma, marża, MK, zaliczkowa i końcowa, korekta. - Obsługa dokumentów magazynowych: WZ, PZ, PW, RW, MM. - Obsługa faktur zakupowych. - Obsługa kasy (KP, KW, BP, BW). - Automatyczne wystawianie WZ do faktur. - Obsługa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). - Wystawianie faktur VAT z Proformy, a także klonowanie, czyli wystawianie dowolnej faktury na podstawie już istniejącej. - Wystawianie faktur w walutach obcych z obliczaniem podatku w PLN. - Automatyczne pobieranie kursu waluty z NBP na odpowiedni dzień poprzedzający datę wystawienia faktury z uwzględnieniem świąt i dni wolnych od pracy. - Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS na podstawie NIPu, szybko i wygodnie, bez wpisywania żadnych kodów z obrazków. - Sprawdzanie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako płatnik VAT EU (VIES). - Kartoteka kontrahentów tworzona ręcznie lub automatycznie podczas wystawiania faktur dla nowych klientów. - Kartoteka produktów z możliwością ustalania m.in. waluty i rabatów procentowych oraz kwotowych. - Obsługa zamówień. - Oprócz drukowania, możliwość zapisu faktury do pliku PDF lub bezpośredniego wysłania emailem w załączniku za pomocą wbudowanego w program klienta poczty. - Seryjne drukowanie, zapisywanie do PDF lub wysyłanie emailem wielu faktur na raz. - Bardzo szybkie sortowanie oraz filtrowanie faktur i zamówień, optymalizowane do pracy nawet z milionem rekordów. - Błyskawiczne wystawianie faktur dla klienta znajdującego się w bazie dzięki automatycznego podpowiadaniu danych oraz braku wymogu wcześniejszego dodawania produktu lub usługi do kartoteki. - Możliwość definiowania dowolnej numeracji faktur, zarówno miesięcznej jak i rocznej. - Pełna dowolność ustalania kolejnego numeru faktury. - Obsługa firm zwolnionych z podatku VAT. - Dowolna metoda liczenia podatku VAT: od ceny netto, brutto, dla każdej pozycji na fakturze osobno. - Możliwość dodania loga firmy do drukowanych dokumentów oraz dowolnego ustalenia wyglądu stopki. - Automatyczne wypełnianie miasta na podstawie kodu pocztowego podczas wystawiania faktury. - Możliwość definiowania metod płatności wraz z ustalaniem domyślnego terminu płatności (w dniach) dla każdej z nich. - Pozwala wykonać niemal każdą akcję (edycja/usuwanie starych faktur, niekonsekwentna numeracja, nieprawidłowe dane, itp.) na własną odpowiedzialność z ewentualnym ostrzeżeniem. Darmowa wersja programu dodaje znak wodny do wydruków, który znika po wykupieniu płatnej subskrypcji z poziomu aplikacji. Subskrypcja trwa 1 rok i nie jest automatycznie odnawiana. -- FakturaLight Magazyn is modern, fast and intuitive invoice app with stock support for small and medium Polish companies. It contains an in-app purchase product (subscription) which removes watermark on prints. Subscription length is 1 year and is not renewable. Terms of use (warunki użytkowania): https://fakturalight.pl/terms-of-use Privacy policy (polity prywatności): https://fakturalight.pl/privacy-policy