" />

stelvioEconomy

⌘当前价格: 618
⌘支持系统: OS X 10.6.6
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 61

stelvioEconomy stelvioEconomy är perfekt lösningen för det "lilla företaget" med alla grundläggande delar som ingår i ett ekonomiprogram. Oavsett om du arbetar med varor eller tjänster hittar du användbara funktioner för din verksamhet. stelvioEconomy kunddel innehåller: * Kundregister * Fakturering med kreditering, delbetalning, påminnelser och automatisk bokföring * Inbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring stelvioEconomy leverantörsdel innehåller: * Leverantörsregister * Leverantörsfakturor med kreditering, delbetalning och automatisk bokföring * Utbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring stelvioEconomy Economy artikeldel innehåller: * Artikelregister * Försäljnings statistik stelvioEconomy Economy redovisningsdel innehåller: * Verifikatregistrering och 3 verifikatserier. * Kontoplan Bas 96 t.o.m. Bas2017 K1 & K2 och K1 (Förenklad). * Konteringsmallar för enklare kontering * Automatkonteringar * Hanterar flera år i samma företagsfil, dvs ingen import/export vid årsskifte. * Kan exportera underlag för skatteprogram * Moms/Skatte deklaration ändras enkelt via en meny på kontokortet * Balans/Resultat rapport ändras enkelt via en meny på kontokortet * Läser och skriver SIE filer * Skapar LB filer för Bankgiro och FS filer för Plusgiro * Stöd för ROT / RUT fakturor * Läser och skriver SIE-filer. * Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. * Inkomstdeklaration NE för enskilda näringsidkare. * Inkomstdeklarationer – Skapar SRU-filer för Skatteverket.
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道