stelvioOffice

⌘当前价格: 898
⌘支持系统: OS X 10.6.6
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 47

stelvioOffice stelvioOffice är ofta den bästa lösningen för dig som har en lite mer omfattande verksamhet. Oavsett om du arbetar med varor eller tjänster hittar du användbara funktioner för din verksamhet. har vi även lagt till valuta hantering. stelvioOffice kunddel innehåller: * Kundregister med valbart antal priser och historik * Fakturering med kreditering, delbetalning, samlingsfakturor, påminnelser och automatisk bokföring * Inbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring stelvioOffice leverantörsdel innehåller: * Leverantörsregister med automatisk beställning av artiklar och historik * Leverantörsfakturor med kreditering, delbetalning och automatisk bokföring * Utbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring stelvioOffice artikeldel innehåller: * Artikelregister * Försäljnings statistik * Historik * Flera priser med rabattmatris stelvioOffice redovisningsdel innehåller: * Verifikatregistrering med resultatenheter, simuleringsverifikat och 20 verifikatserier. * Kontoplan Bas 96 t.o.m. Bas2017 K2 & K3 och K1 (Förenklad). * Anläggningsregister med inventariehantering som gör planmässiga avskrivningar * Automatisk verifikatgenerering vid inventarieavskrivning. * Resultatenheter i 7 olika nivåer och resultatgrupper * Rapporter på kombinatoriska resultatenheter * Möjlighet att göra simuleringsverifikat * Budgethantering även på resultatenhetsnivå * Periodiseringar * Anläggnigsregister * Konteringsmallar för enklare kontering * Automatkonteringar * Valutahantering vid skapande av rapporter. * Hanterar flera år i samma företagsfil, dvs ingen import/export vid årsskifte. * Kan exportera underlag för skatteprogram * Moms/Skatte deklaration ändras enkelt via en meny på kontokortet * Balans/Resultat rapport ändras enkelt via en meny på kontokortet * Läser och skriver SIE-filer. * Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. * Inkomstdeklaration NE för enskilda näringsidkare. * Inkomstdeklarationer – Skapar SRU-filer för Skatteverket.
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道