Vietnam Dictionaries

支持系统
OS X 10.6
价格
12
下载次数
119
官方网站
Vietnam Dictionaries is an offline multi-languagese dictionary dedicated to Vietnamese or to people studying Vietnamese. It included following dictionary database: - English - Vietnamese (110,000 words) - Vietnamese - English (250,000 words) - French - Vietnamese (50,000 words) - Vietnamese - French (40,000 words) - Japanese - Vietnamese (400,000 words) - Vietnamese - Japanese (50,000 words) - Chinese - Vietnamese (90,000 words) - Vietnamese - Chinese (40,000 words) Application Features: - History support - Instant search while typing - Cross lookup in detail view Từ điển Việt Nam (Vietnam Dictionaries) Đây là từ điển đa ngôn ngữ dành riêng cho người Việt, xây dựng dựa trên các tiêu chí: dễ dùng, tiện lợi với chất lượng nội dung cao. Ứng dụng có chứa các từ điển sau (có thể dùng đồng thời): - Anh - Việt (11 vạn từ) - Việt - Anh (25 vạn từ) - Pháp - Việt (5 vạn từ) - Việt - Pháp (4 vạn từ) - Nhật - Việt (40 vạn từ) - Việt - Nhật (5 vạn từ) - Việt - Trung (9 vạn từ) - Trung - Việt (4 vạn từ) Các tính năng chủ yếu: - Hỗ trợ lưu lại những từ đã tra - Hiển thị kết qua ngay khi gõ từ - Tra chéo ngay bên trong phần kết quả