WD FileAgent

⌘当前价格: 0
⌘支持系统: OS X 10.10
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 71

Aplikace WD FileAgent slouží k automatickému stahování souborů z archivu tachografů vozidel a archivu karet řidičů uložených na serveru Webdispečink do uživatelem definovaného adresáře. Stahování se provádí v pravidelných intervalech 30-ti minut. V aplikaci je také možné provést manuálně okamžité a opakované stahování souborů. Během provozu aplikace probíhá logování a zaznamenávání historie stažených souborů, případně chyb.
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道