Bredbandskollen

⌘当前价格: 0
⌘支持系统: OS X 10.8
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 56

Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan konsumenten få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen. Bakom Bredbandskollen står IIS (Internetstiftelsen i Sverige), en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige. Tveka inte att kontakta oss på support@bredbandskollen.se ifall ni upplever problem med Bredbandskollen eller har andra frågor.
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道