DigiDoc4 Client

⌘当前价格: 0
⌘支持系统: OS X 10.11
⌘开发者:
⌘服务支持: 官方页面
安全下载

累计下载次数: 37

DigiDoc4 Client is a part of Estonian national ID-card software developed by Aktors on behalf of governmental institution - Estonian Information System’s Authority.  DigiDoc4 Client is a program that can be used to sign digitally with ID-card and Mobile-ID, check the validity of digital signatures, open and save documents inside the signature container, encrypt and decrypt files and review personal information stored on the ID-card. Digitally signed containers are files with .bdoc or .ddoc extensions, encrypted/decrypted files are with .cdoc extension. EST: DigiDoc4 klient on ID-tarkvara pakett, mis on arendatud Aktors OÜ poolt riiklikul tellimusel Riigi Infosüsteemi Ametilt. DigiDoc4 klient on programm, millega saad anda oma arvutis olevatele dokumentidele ID-kaardi ja Mobiil-ID digitaalallkirju, kontrollida digitaalallkirjade kehtivust, avada ja salvestada allkirjastatud konteineris sisalduvaid dokumente ning andmeid salastada (krüpteerida) ja salastatud andmeid muuta uuesti kõigile loetavaks (dekrüpteerida). Digiallkirjastatud failid on laiendiga .bdoc või .ddoc ning salastatud failid laiendiga .cdoc.
24小时热文
刚刚被浏览过的文章
软件下载频道