English Lithuanian dictionary

支持系统
OS X 10.10
价格
18
下载次数
145
官方网站
This is English - Lithuanian dictionary. The dictionary works offline, search is very fast, and the application has online social features. Dictionary database will be downloaded when you run the application the first time. To get the access to online features you will have to signup. Be social! Application features: - Favorites. - History. - Various settings like color themes. - Text to speech. - Commenting. - Adding a new article to sandbox. Users will vote for your article. Upvoted article will get to the main database. Tai yra Anglų - Lietuvių žodynas. Žodynas veikia neprisijungus, paieška labai greita, tačiau programai būdingos internetinio socialumo funkcijos. Žodyno duomenų bazė bus atsisiųsta, kai pirmą sykį paleisite programą. Jei norite prieigos prie internetinių funkcijų, turite prisiregistruoti. Būkite socialus! Programos funkcijos: -Parankiniai. -Istorija. -Įvairūs parametrai, pvz., spalvų temos. -Tekstas į kalbą. -Komentavimas. -Galimybė pridėti naują straipsnį į smėlio dėžę. Vartotojai balsuos už jūsų straipsnį. Patvirtintas straipsnis patenka į pagrindinę duomenų bazę.