stelvioEnterprise

支持系统
OS X 10.6.6
价格
1648
下载次数
53
官方网站
Enterprise Enterprise är ofta den bästa lösningen för dig som har en lite mer omfattande verksamhet. Oavsett om du arbetar med varor eller tjänster hittar du användbara funktioner för din verksamhet. Förutom de grundläggande delarna som ingår i ett faktureringsprogram har vi även lagt till order/beställning och lagerhantering. Enterprise kunddel innehåller: * Kundregister med valbart antal priser och historik * Order * Utleveranser med delleverans, reservering och restorder * Fakturering med kreditering, delbetalning, samlingsfakturor, påminnelser och automatisk bokföring * Inbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring * Enterprise leverantörsdel innehåller: Leverantörsregister med automatisk beställning av artiklar och historik * Beställning * Inleveranser med delleveranser * Leverantörsfakturor med kreditering, delbetalning och automatisk bokföring * Utbetalning på fakturanivå eller sammanställda och automatisk bokföring * Enterprise artikeldel innehåller: Artikelregister * Försäljnings statistik * Historik * Flera priser med rabattmatris * Automatisk lagerhållning Enterprise redovisningsdel innehåller: * Verifikatregistrering med resultatenheter, simuleringsverifikat och 20 verifikatserier. * Kontoplan Bas 96 t.o.m. Bas2017 K1&K2 och K1 (Förenklad). * Anläggningsregister med inventariehantering som gör planmässiga avskrivningar * Automatisk verifikatgenerering vid inventarieavskrivning. * Resultatenheter i 7 olika nivåer och resultatgrupper * Rapporter på kombinatoriska resultatenheter * Möjlighet att göra simuleringsverifikat * Budgethantering även på resultatenhetsnivå * Konteringsmallar för enklare kontering * Automatkonteringar * Valutahantering vid skapande av rapporter. * Hanterar flera år i samma företagsfil, dvs ingen import/export vid årsskifte. * Kan exportera underlag för skatteprogram * Moms/Skatte deklaration ändras enkelt via en meny på kontokortet * Balans/Resultat rapport ändras enkelt via en meny på kontokortet * Läser och skriver SIE-filer. * Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. * Inkomstdeklaration NE för enskilda näringsidkare. * Inkomstdeklarationer – Skapar SRU-filer för Skatteverket.