Słownik Leksyka FR-PL

支持系统
OS X 10.7
价格
128
下载次数
34
官方网站
Największy słownik francusko-polski w AppStore! Teraz z wymową nagraną przez native speakera. Słowniki Leksyka.pl tworzone są od 2001 roku i - jak wskazuje nazwa - ich celem jest objęcie całego słownictwa danego języka. Jest to pierwszy tego typu projekt na świecie. Najwyższy poziom fachowości i funkcjonalności słowników został doceniony w obu dotychczas przeprowadzonych testach słowników komputerowych, w których Leksyka została oceniona najwyżej spośród obecnych na rynku wydawnictw (odznaczenia "Wybór Redakcji" PC World i "Najwyższa Jakość" Komputer Świat). KATEGORIE, m.in.: medycyna, prawo, technika, ekonomia, stomatologia, anatomia, biologia, chemia, botanika, zoologia, wojskowość i wiele, wiele innych! Oto dlaczego warto korzystać z iLeksyka: - ponad 160.000 haseł głównych oraz ponad 220.000 tłumaczeń, - wysokiej jakości wymowa nagrana przez native speakera, - odmiana czasowników nieregularnych, - synonimy i hasła spokrewnione, - ponad 50 specjalizacji, którymi zajmują się odpowiedni specjaliści - lekarze, prawnicy, inżynierowie, - ciągłe aktualizacje pozwalają przez cały czas poszerzać zasób słownika - nowe hasła dodawane są każdego dnia, - hasła wysoko specjalistyczne są krótko objaśnione, - wbudowany słownik skrótów - szybkie wyszukiwanie haseł w czasie pisania, - zakładki umożliwiające oznaczenie ulubionych lub sprawiających szczególną trudność haseł, - brak konieczności połączenia z Internetem, - aktywne odnośniki pomiędzy hasłami, - quiz umożliwiający naukę słówek wybranych przez użytkownika.   The largest French-Polish dictionary in AppStore. Now with pronouncation recorded by a native speaker. Dictionaries by Leksyka.pl are being created since 2001 and, as the name suggests, are meant to encompass all vocabulary of a given language. This is the first project of this kind in the world. The highest level of professionalism and functionality has been documented by two tests of computer dictionaries performed up to date. In both of them Leksyka won the competition, and was granted the highest appreciation. CATEGORIES, e.g. medicine, law, technology, economy, dentistry, anatomy, biology, chemistry, botany, zoology and many, many more! Here’s why you should use iLeksyka: - over 160,000 main entries and more than 220,000 translations, - high-quality pronounciation recordings by a native speaker, - conjugation of irregular verbs, - synonyms and similar entries, - over 50 specialty fields developed by specialists: physicians, lawyers, engineers, etc., - frequent updates allow enriching the database – new entries are added daily, - specialist entries are briefly explained, - included acronyms, - prompt search for entries while you type, - bookmarks allowing collecting favorite or especially difficult entries, - no need to connect to the Internet, - active links to other entries, - quiz allowing learning new words and expressions selected by the user.